Come on form five, you can do it, more than, more than, you can do it, weella weella wella wella wello, we are the best, the very very best, come on let's do it, tingkatan lima, 2010, woo... ALLAHUAKBAR!! Yusho wa dare? Oretachi! Yusho wa dare? Oretachi! Yusho wa dare? Oretachi! Oretachi wa? Form Five! Oretachi wa? Form Five! Oretachi wa? Form Five! Takbir! ALLAHUAKBAR!

Wednesday, August 26, 2009

Kenapa.? Mengapa.? Bagaimana.?

Salam.
Mungkin antum ade terperasan. Dan telah terngiang2 dalam fikiran anda
  1. Kenapa ana bukan author untuk blog ini?
  2. Mengapa follower tiba2 sikit?
Ok. Pernah dengar imeetzu.com ? Selalu terserempak dengan mereka ketika bergenerasi12.blogspot.com? Sukacita dimaklumkan, insya Allah, tiada lagi imeetzu.com ketika bergenerasi12.blogspot.com. Kami sudah delete blog lama. Dan re-create blog baru; tetapi URL blog tetap sama; isi kandungan tetap sama; cuma author yang telah post di blog ni je lain. Sori! So, secara tidak sengaja, author secara tiba2 hilang dan kami terpaksa menunggu email2 anda memohon untuk menjadi author untuk blog ni. Sama juga terhadap soalan kedua. Kepada yang selalu mengikuti blog ni, yg menjadi follower, diharap agar antum refollow kami.

Segala kekurangan kami mintak maaf sangat2. So, kepada sape2 yang nak jadi blog author, rerajinlah menghantar email kpd generasi12@yahoo.com dan inform kpd kami.

Wallahu'alam.

Monday, August 24, 2009

Hadis-hadis Dhaif yang Tersebar sekitar Ramadhan

Bismillah,

tadi, saya buka web site http://eramuslim.com.

Ternampak pula tajuk, "Hadis-hadis Dha'if yang Tersebar Seputar Ramadhan"
Nampak menarik.
Lagipun, saya teringin nak tambah ilmu agama tentang hadis juga.
Jadi...
Cursor saya gerakkan ke arah tajuk itu dan klik.
Bila baca , agak terkejut juga saya. Tak sangka. Betul-betul tak sangka.

Apa yang saya baca, ye...
hmm...saya dak copy paste dari web tu, silalah baca...
Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah menetapkan sunnah Nabi secara adil, (untuk) memusnahkan penyimpangan orang-orang sesat dari sunnah, dan mematahkan takwilan para pendusta dari sunnah dan menyingkap kepalsuan para pemalsu Sunnah. Sejak bertahun-tahun sunnah telah tercampur dengan hadits- hadits dhaif, dusta, diada-adakan atau lainnya. Hal ini telah diterangkan oleh para imam terdahulu dan ulama salaf dengan penjelasan dan keterangan yang sempurna.

Kami menilai perlunya dibawakan pasal ini pada kitab kami, karena adanya sesuatu yang teramat penting yang tidak diragukan lagi sebagai peringatan bagi manusia, dan sebagai penegasan terhadap kebenaran, maka kami katakan:

Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah menetapkan sunnah Nabi secara adil, (untuk) memusnahkan penyimpangan orang-orang sesat dari sunnah, dan mematahkan takwilan para pendusta dari sunnah dan menyingkap kepalsuan para pemalsu Sunnah. Sejak bertahun-tahun sunnah telah tercampur dengan hadits- hadits dhaif, dusta, diada-adakan atau lainnya. Hal ini telah diterangkan oleh para imam terdahulu dan ulama salaf dengan penjelasan dan keterangan yang sempurna.

Orang yang melihat dunia para penulis dan para pemberi nasehat akan melihat bahwa mereka -kecuali yang diberi rahmat oleh Allah- tidak memperdulikan masalah yang mulia ini walaupun sedikit perhatianpun, walaupun banyak sumber ilmu yang memuat keterangan yang shahih yang menyingkap yang bathil. Maksud kami bukan membahas dengan detail masalah ini, serta pengaruh yang akan terjadi pada ilmu dan manusia, tapi akan kita cukupkan sebagian contoh yang baru masuk dan mashyur di kalangan manusia dengan sangat masyhurnya, hingga tidaklah engkau membaca makalah atau mendengar nasehat kecuali hadits-hadits ini -sangat disesalkan- menduduki kedudukan yang tinggi. (Ini semua) sebagai pengamalan hadits: “Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat…” (riwayat Bukhari 6/361), dan sabda beliau: “Agama itu nasehat…”(riwayat Muslim no.55)

Maka kami katakan wabillahi taufiq:

Sesungguhnya hadits-hadits yang tersebar di masyarakat banyak sekali, hingga mereka hampir tidak pernah menyebutkan hadits shahih -walau banyak- yang bisa menghentikan mereka dari menyebut hadits dhaif. Semoga Allah merahmati Al Imam Abdullah bin Mubarak yang mengatakan: “(Menyebutkan) hadits shahih itu menyibukkan (diri) dari yang dhaifnya.” Jadikanlah imam ini sebagai suri tauladan kita, jadikanlah ilmu shahih yang telah tersaring sebagai jalan (hidup) kita.

Dan (yang termasuk) dari hadits-hadits yang tersebar digunakan (sebagai dalil) di kalangan manusia pada bulan Ramadhan diantaranya:

1. “Kalaulah seandainya kaum muslimin tahu apa yang ada di dalam Ramadhan, niscaya umatku akan berangan-angan agar satu tahun Ramadhan seluruhnya. Sesungguhnya surga dihiasi untuk Ramadhan dari awal tahun kepada tahun berikutnya…” Hingga akhir hadits ini.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (no. 1886) dan Ibnul Jauzi di dalam Kitabul Mauduat (2/188-189) dan Abul Ya'la di dalam Musnad-nya sebagaimana pada Al Muthalibul 'Aaliyah (Bab/A-B/ tulisan tangan) dari jalan Jabir bin Burdah dari Abu Mas'ud Al Ghifari.

Hadits ini maudhu' (palsu), penyakitnya pada Jabir bin Ayyub, biografinya ada pada Ibnu Hajar di dalam Lisanul Mizan (2/101) dan beliau berkata: “Masyhur dengan kelemahannya.” Juga dinukilkan perkataan Abu Nu'aim, “Dia suka memalsukan hadits,” dan Bukhari, berkata, “Mungkarul hadits” dan dari An Nasa'i, “matruk (ditinggalkan) haditsnya.”

Ibnul Jauzi menghukumi hadits ini sebagai hadits palsu, dan ibnu Khuzaimah berkata serta meriwayatkannya, “Jika haditsnya shahih, karena dalam hatiku ada keraguan pada Jarir bin Ayyub Al Bajali.”

2. “Wahai manusia, sungguh bulan yang agung telah (menaungi) kalian, bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan, Allah menjadikan puasa (pada bulan itu) sebagai satu kewajiban dan menjadikan shalat malamnya sebagai amalan sunnah. Barangsiapa yang mendekatkan diri pada bulan tersebut dengan (mengharapkan) suatu kebaikan, maka sama (nilainya) dengan menunaikan perkara wajib pada bulan yang lain…. Inilah bulan yang awalnya adalah rahmat, pertengahannya ampunan dan akhirnya adalah merupakan pembebasan dari api neraka…” sampai selesai.

Hadits ini juga panjang, kami cukupkan dengan membawakan perkataan ulama yang paling masyhur. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1887) dan Al Muhamili di dalam Amalinya (293) dan Al Ashbahani dalam At Targhib (q/178, tulisan tangan) dari jalan Ali bin Zaid Jad'an dari Sa'id bin Al Musayyib dari Salman.

Hadits ini sanadnya dhaif, karena lemahnya Ali bin Zaid, berkata Ibnu Sa'ad, “Di dalamnya ada kelemahan dan jangan berhujjah dengannya,” berkata Imam Ahmad bin Hanbal, “Tidak kuat,” berkata Ibnu Ma'in, “Dhaif” berkata Ibnu Abi khaitsamah, “Lemah di segala penjuru,” dan, berkata Ibnu Khuzaimah, “Jangan berhujjah dengan hadits ini, karena jelek hafalannya.”

Demikianlah di dalam Tahdizbut Tahdzib (7/322-323). Dan Ibnu Khuzaimah berkata setelah meriwayatkan hadits ini, “Jika benar kabarnya.” Berkata Ibnu Hajar di dalam Al Athraf, “Sumbernya pada Ali bin Zaid bin Jad'an, dan dia lemah,” sebagaimana hal ini dinukilkan oleh Imam As Suyuthi di dalam Jam'ul Jawami' (no. 23714-tertib urutannya).

Dan Ibnu Abi Hatim menukilkan dari bapaknya di dalam Illalul Hadits (1/249), “Hadits yang mungkar.”

3. “Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat.”

Hadits tersebut merupakan potongan dari hadits riwayat Ibnu Adi di dalam Al Kamil (7/2521) dari jalan Nahsyal bin Sa'id, dari Ad Dhahhak dari ibnu Abbas. Nahsyal termasuk yang ditinggal (karena) dia pendusta dan Ad Dhahhak tidak mendengarkan dari ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh At Thabrani di dalam Al Ausath (1/q 69/ Al Majma'ul Bahrain) dan Abu Nu'aim di dalam Ath Thibun Nabawiy dari jalan Muhammad bin Sulaiman bin Abi Daud, dari Zuhair bin muhammad, dari Suhail bin Abi Shalih dari Abi hurairah. Dan sanad hadits ini lemah.

Berkata Abu Bakar Al Atsram, “Aku mendengar Imam Ahmad -dan beliau menyebutkan riwayat orang-orang Syam dari Zuhair bin muhammad- berkata, “Mereka meriwayatkan darinya (Zuhair -pent) beberapa hadits mereka (orang-orang Syam- pent) yang dhaif itu,” Ibnu Abi Hatim berkata, “Hafalannya jelek dan hadits dia dari Syam lebih mungkar daripada haditsnya (yang berasal) dari Irak, karena jeleknya hafalan dia.” Al Ajalaiy berkata, “Hadits-hadits yang mereka riwayatkan dari ahli Syam ini tidak membuatku kagum,” demikianlah yang terdapat pada Tahdzibul Kamal (9/427).

Aku katakan: dan Muhammad bin Sulaiaman Syaami, biografinya (disebutkan) pada Tarikh Damasqus (15/q386-tulisan tangan) maka riwayatnya dari Zuhair sebagaiman dinaskhkan oleh para Imam adalah mungkar, dan hadits ini darinya.

Tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian hadits-hadits ini memiliki makna- makna yang benar, yang sesuai dengan syari'at kita yang lurus baik dari Al Qur'an maupun Sunnah, akan tetapi (hadits-hadits ini) sendiri tidak boleh kita sandarkan kepada Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam, dan terlebih lagi -segala puji hanya bagi Allah- umat ini telah Allah khususkan dengan sanad dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Dengan sanad ini dapat diketahui mana hadits yang dapat diterima dan mana yang harus ditolak, membedakan yang shahih dari yang jelek. Ilmu sanad adalah ilmu yang paling rumit, telah benar dan baik orang yang menamainya (yakni Al Isnad) adalah: “Ucapan yang dinukil dan neraca pembenaran khabar.”

Mudah-mudahan Allah memberi rizki pada kami kebaikannya. Wahai saudaraku yang haus akan ketaatan kepada Allah, inilah sifat puasa Nabi dihadapanmu. Dan inilah petunjuknya dalam puasa Ramadhan, bersegeralah kepada kebaikan.

Wasubhaanakallahu wa bihamdika, asyhadu anlaa ilaha illa anta, astaghfiruka, wa atuubu ilaika.

Sumber : Ikhtisar Shifati Shaumin Nabiyyi SAW Fii Ramadhan

Oleh : Syaikh Salim bin 'Id Al-Hilaaly, Syaikh Ali Hasan Ali Abdul Hamid

-Bersyukur saya dapat tahu. Rupa-rupanya hadis yang selalu digembar-gemburkan waktu Ramadan ni adalah hadis yamg lemah.

Tu lah, saya dapat pengajarannya; kalau dapat sesuatu ilmu yang berkaitan dengan agam, jangan taqlid semata-mata. Ikut je membuta tuli. Sememangnya kita kena tahu sumbernya dari mana, asli ke tak. Kita kena kaji...

Macam juga Al-Quran,panduan wahyu dan sumber agama yang wajib kita ikut. Tak semestinya dengan tadabbur je kita dpt faham maksud kandungan yang Allah nak terangkan. Kita kena buka buku tafsir dan kaji.Sebelum tu, kita kena tahu dulu pentafsir itu, adakah dari orang yang betul-betul diiktiraf dan sumbernya asli? Atau pentafsir u saja-saja je tulis tafsir ikut pandangan dia sendiri? Memang ada ayat yang Allah sampaikan tersurat, namun ada ayat yang tersirat.

Contoh: "warka'uu ma'ar raaqi'iin..." "Dan rukuklah bersama orang yang rukuk".
Persoalannya; adakah solat tuh, Allah suruh kita ruku' je?
Sudah tentu tak.

Ni lah namanya majaz juz'iyyah.

Kalau kita tidak betul-betul memahami ayat yang Allah nak sampaikan, bukannya kita mengelakkan sesat, malah bertambah sesat...

Perempuan jadi pemerintah?

Agaknya apa jadi kepada dunia kalau seorang yang diciptakan dari tulang rusuk lelaki yang bengkok ni jadi penguasa negara?

Sememangnya tanda-tanda kiamat adalah perempuan menjadi penguasa.

Realitinya sekarang,Mahmoud Ahmadinejad,Presiden Iran yang baru terpilih telah membuat keputusan untuk memilih setidak-tidaknya 3 orang perempuan berada di kabinetnya.
Kalau benar dan serius keputusannya, nilah kali pertama dalam sejarah Iran. Kalau tak 3 orang, sorang pun jadilah yang duduk di Jabatan Menteri.

Ahmadinejad dah calonkan Fatemeh Ajorlou untuk menteri sosial dan kesehjateraan dan Marzieh Vadied Dastjerdi untuk menteri kesehatan dan telah diumumkan di televisyen.
Tindakannya ini dikecam oleh banyak pihak dari dalam Iran sendiri.

Bahkan Fatemeh Rajabi, isteri juru bicara Ahmadinejad, cakap kebijakan presidennya ini sebagai “sebuah bencana.” DIa menulis sebuah surat terbuka kepada presidennya. Antara kandungannya ialah , “Tanda akhir zaman adalah perempuan akan menguasai pemerintah dan apapun yang mereka kehendaki. Ini adalah propaganda dari ajaran sekular dengan menempatkan menteri perempuan. Apa tidak ada lagi lelaki yang layak?”


Keputusan Ahmadinejad ini persis dengan Raja Abdullah Saudi Arabia yang beberapa bulan lalu mengangkat seorang menteri perempuan. Hm, mulai meniru Raja Abdullah, Mr. Ahmadinejad?

Saya sedikit tidak berpuas hati. Sememangnya, Allah kata lelaki itu adalah pemimpin dan pelindung bagi kaum wanita. Takkan lah seorang lelaki pun tak ada yang layak kat dunia nih. (Tapi, rasanya kat SMIH, ada kot.Insya-Allah...Itulah harapan saya)

Sudahlah Iran ni negara Islam dan pemimpinnya pun Islam. (Geleng kepala) Macam manalah orang Islam yang baru nak mengenali Islam nak faham syari'at Islam dan merasai keindahan Islam yang sebenarnya kalau orang Islam sendiri tak tunjuk apa yang ada dalam Islam.

Tak salah perempuan jadi pemimpin. Tu pun hak perempuan, tapi jika ianya melibatkan soal negara, lelaki yang sepatutnya layak. Dengan kata lain, perempuan sebenarnya memiliki kemampuan yang kecil untuk memikirkan soal negara yang besar. Perempuan, kalau setakat pimpin yang kecil-kecil boleh lah. Contoh, jadi pengetua dan jadi pemilik pasaraya.

Rasulullah pun pernah mengarahkan Syifa' (seorang hawa) menjadi syahbandar di sebuah pasar. Nilah bukti, Islam tak larang pun wanita jadi pemimpin.

Memang, menurut kajian, lelaki ada 9 akal dan 1 je nafsu. Perempuan pula 1 akal dan yang lainnya nafsu...Perempun lebih banyak terarah kepada emosi. Cuba bayangkan kalau perempuan jadi pemerintah. Kalau dia marah sikit je, habis tergendala pemerintahan. Kalau merajuk je, habis... Memang ada perempuan yang cekal dan tabah. Pandai kawal emosi, tapi mesti punya dalam part lain, ada yang dia tak mampu nak mengawalnya.

Sebab itu jugalah, lelaki , Islam letakkan dia sebagai penanggung dosa ibunya, anak permpuannya, saudara perempuannya dan isterinya... Humm... beratnya tugas lelaki.
Sebab tu dia yang kena kuasai dunia dan jadi pemimpinnya supaya dia dapat mengawal wanita di bawah penguasaannya.

Arrijaalu qawwaamuuna 'alan nisaa'bima fadhdhalallahu ba'dhahum 'alaa ba'dh.Adkah kita tidak beriman dengan ayatNya?

So, apa pandangan antum semua?

Merealisasikan sebuah team islam.

Bismillah...

Ni ana nk kongsikan sikit satu fikrah yang jernih mengenai bola daripada blog http://cetusanseorangpemuda.blogspot.com. Bacalah,moga kita yang baca nih juga berfikiran jernih.

Merealisasikan Sebuah Team Islam... Adakah Arsenal?
Barclay Premier League membuka tirainya malam tadi. Berbagai isu2 hangat yang diperkatakan dlm mane2 website yg mengambil berat tentang bola, yang menjdikan bola sebagai salah satu daripada agenda hidup mereka, dan yg bermacam2 lagi. Dan sudah tentu, sebagai seorang insan yang berjantinakan L, maka bola2 ini memang tak dapat dipisahkan daripada hidup(walaupon boleh jer sebenarnye). Tetapi, demi seorang yang bergama islam dn mengamalkan Al-Quran sebagai cara hidup, maka ana pun mengikutlah satu firman Allah:

واءن تطع أكثر من في الأرض يضلواك عن سبيل لله

Maksud:"dan sekiranya kamu mengikuti kebanyakkan orang di muka bumi ini, pasti mereka akan menyesatkanmu daripada jalan Allah."

(surah Al-An'am:ayat 116)

Saturday, August 22, 2009

Ahlan Wasahlan ya Ramadhan!Selamat menjalani ibadah puasa! :D
Semoga Ramadhan tahun ini berkali-kali ganda lebih baik daripada yang sebelum ni.

Sunday, August 16, 2009

Luahan salah seorg pljr hidayah..

Diambil dari blog Akhuna S*****. Renung2kanlah ye! Ambil iktibar!

Salam. wow. had to post. why? craziness of yesterday's (last Friday) disco. gile ape budak2 hidayah skrg? bapak arh. xmacam pelik pulak. mase org nk bebual psl H1N1 kt depan, bdk2 kat blkg ade yg tido, ade yg bebual (ala biase lah). tp mslhnye, suasana dh jadi mcm pasar mlm kat dewan tuh. salah adik2 ke salah abang2+kakak2? bagi saya, selagi abg2 xjadi super-senior yg sbnr{yg slalu dikatakan oleh ustzh ******}, selagi tu adik2 perangai mcm setan. mungkin lebih teruk dri setan. kenapa? dh ade bdk f1 dh brani dye rambut dah... phh... coklat plk tuh... {tp kalu tanye member die, die menafikan. bdk yg "kononnye dye rambut" tu sbnrnye baru lepas gi rebonding+hasilnye adalah camtu}.
nyanyi lagu merdeka pon mcm nyanyi kat disco. {cume tiada arak}. wahai abang2 (saya lah tu)+kakak2 form4, di manakah anda? {di dpan pc kan?} di manakah tanggungjawab anda+saya sbg antara manusia2 tertua di sekolah hidayah? para pengawas+prs+pengawas koop+pengawas library+ketua kelas+s/u+bendahari+khalifah? jgn dok terlena macam **** ****** + ****** ****** kat kelas jek! jgn dok main bulat+pangkah bersama *****+**** di blkg kelas saja! jgn dok bebual kosong bersama ****** ****** + saya sahaja! jom kite lakukan anjakan paradigma {sprt yg dikatakan akhuna **** *****} sblm malaikat Izrail merembat nyawa kita! sblm Allah campakkan kite ke suatu tempat yg berwarna hitam+yg juga tmpat berehat bpk saudara nabi muhd, arieal sharron, fir'aun, george w. bush, dan member sekufu dengan nya.
sblm mereka+mereka yg berdendam dgn generasi ke-12, jom kite ubah sekolah ini menjadi sekolah hidayah yg lame! {dgn mengembalikan para2 form3 utk blaja di kelas aircond, membuang kipas2 yg berselerak di ruangan kantin banat dll}.
semoga dgn anjakan paradigma {kata **** *****} inilah, sekolah kite, aman+damai+makmur+masyhur. insyaAllah.

Friday, August 14, 2009

Jadual Ujian Bulanan ke-2 2009

Salam.
Cuma menjalankan amanah yg diberi oleh unit penerbitan yang apparently "tidak sihat".

Isnin - BM, AQI, KOM, +MATE
Selasa - EST, HAD, PSI, PHY/SCI
Rabu - BAT, FI, M.MATE, BI
Khamis - BIO, SEJ, CHEM/EA
Jumaat - PA, PQS, QTH.

#maaf, maklumat mungkin x lengkap.

Thursday, August 6, 2009

Who is Allah ?

(59 : 23-24)
23 : He is Allah beside Whom La Ilaha Illa Huwa (none has the right to be worshipped but He), the King, the Holy, the one Free from all defects, the Giver of security, the Watcher over His creatures, the All-Mighty, the Compeller, the Supreme. Glory, be to Allah! (High is He) above all that they associate as partners with Him .
24 : He is Allah, the creator, the Inventor of of all things, the Bestower of forms. To Him belong the Best Names. All that is in the heavens and the earth glorify Him. And He is the All-Mighty, the All-Wise .
(20 : 14)
“Verily! I am Allah! La ilaha illa Ana (none has the right to be worshipped but I), So worship Me, and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat) for My Remembrance.
(2 : 255)
Allah! La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He), Al-Hayyul-Qayyuum (the Ever Living the One Who sustains and protects all that exists). Neither slumber nor sleep overtakes Him. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth .Who is he that can intercede with Him except with His Permission ? He Knows what happens to them (His creatures) in this world, and what will happen to them in the Hereafter. And they will never compass any thing of His Knowledge except that which He wills. His Kursi extends over the heavens and the earth and He feels no fatigue in guarding and preserving them. And He is the Most High, the Most Great. (This Verse 2:225 is called Ayat-ul-Kursi) .
(35 : 13)
He merges the night into the day (i.e.the decrease in the hours of the night is added to the hours of the day), and He merges the day into the night (i.e. the decrease in the hours of the day is added the hours of the night). And has subjected the sun and the moon: each runs its course for a term appointed. Such is Allah, your Lord; His is the Kingdom ,And those, whom you invoke or call upon instead of Him, own not even a Qitmir (the thin membrane over the date-stone).
(3 : 18)
Allah bears winess that La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He), and the angels, and those having knowledge (also give this witness); (He always) maintains His creation in justice La ilaha illa Huwa (none has the right to be worshipped but He), the All-Mighty, the All-Wise.
(3 : 51)
Truly! Allah is my Lord and your Lord, so worship Him (Alone). This is the straight Path.

Wednesday, August 5, 2009

Pengakuan Rijal Kepada Nisa'...

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim


Kami sulit menahan pandangan mata kami
ketika melihat kalian,
apalagi jika kalian diamanahkan Allah
kecantikan dan postur yang ideal,


kami semakin susah untuk menolak agar tidak melihat kalian,
kerana itu lebarkanlah serta longgarkanlah pakaian kalian dan tutupilah rambut hingga ke dada kalian dengan kerudung yang membentang.


Kami sulit menahan pendengaran kami
ketika berbicara dengan kalian,
apalagi jika kalian diamanahkan oleh Allah
suara yang merdu dengan irama yang mendayu
kerana itu tegaskanlah suara kalian
tatkala berbicara di berhadapan dengan kami
dan berbicaralah seperlunya sahaja.


Kami juga sulit menahan bayangan-bayangan hati kalian,
ketika kalian dapat menjadi
tempat untuk dicurahkan segala isi hati kami,
waktu luang kami kadangkala akan sering terisi
oleh bayangan-bayangan kalian,
kerana itu janganlah kalian membiarkan kami
menjadi curahan hati bagi kalian


Kami tahu kami insan lemah bila harus berhadapan dengan kalian,
kekerasan hati kami dengan mudah bisa luluh hanya dengan senyum kalian,
hati kami akan bergetar ketika mendengar dan melihat kalian menangis.


Sungguh ALLAH telah memberikan amanah terindah kepada kalian,
jangan sampai ALLAH murka dan memberikan keputusan-Nya.
Maha Besar dan Maha Suci Allah yang tahuakan kelemahan hati kami ini,
hanya dengan ikatan yang suci dan yang diredhai-NYA,
kalian akan menjadi halal bagi kami.


Lalu apa yang telah aku lakukan selama ini..


Ya Rabbi, Ya 'Afuw, Ya Karim,

ampunilah daku.

Untuk setiap pandangan yang tak terjaga,
untuk iman yang tak dipelihara,
lisan yang merayu dan hati yang tak terhijab,


Ya Rabbi,
Engkaulah mengawasi kami setiap detik,
kerana kasih sayangMu ya Allah kepada kami,
Engkau perintahkanlah malaikan silih berganti menemani kami siang dan malam agar iman kami terus terpelihara.

Monday, August 3, 2009

cuti kot.

Salam.

Pengumuman sekolah ditutup dan penangguhan semua aktiviti sekolah akibat wabak H1N1

SRIH & SMIH DITUTUP

MULAI 3 OGOS HINGGA 9 OGOS 2009

SEKOLAH DIBUKA SEMULA PADA 10 OGOS 2009


Maklumat lanjut: 07-5574689, 07-5569932 (pejabat),
0197133977 (Pengerusi LPH), 0197540410 (Pengetua SMIH) dan 0197166451 (Guru Besar SRIH)


sumber: www.hidayah.edu.my
-----------------------------------------------------

Jagalah kesihatan masing2.
Manfaatkan masa dengan sebaiknya.

Ingatlah, setiap apa yang terjadi pasti ada hikmahnya.
Allah s.w.t sedang menegur kita.

Sunday, August 2, 2009

Perhimpunan ISA.

Some amateur pictures on  ISA gathering found at http://forum.fotomedia.com.my/ 

Semalam kat KL memang banyak roadblock pasal ni. Kedai pun banyak tutup.


 
The gathering, near Sogo probablyMuslimah with Teargas+H1N1 protection


The PAS and PKR guys.


Foreign tourists hit by FRU teargas :o
 The Malaysian Police, with dog.

Saturday, August 1, 2009

EMPOWERING UMMAH

"Oleh itu dari dahulu hingga sekarang, pemuda adalah tiang-tiang kebangkitan. Dalam setiap kebangkitan, pemuda adalah rahsia kekuatannya. Dalam setiap fikrah, pemuda adalah pengibar panji-panjinya" - as-Syahid Imam Hasan al-Banna

Yang dikatakan sebagai seorang pemuda itu adalah seorang yang mempunyai peribadi yang kuat dan soleh. Antaranya seperti yang disebut As-Syahid Imam Hassan al-Banna adalah :

1.Iman,
2.Ikhlas
3.Hammasah( Semangat)
4.Amal

Beginilah kata-katanya: "Sesungguhnya sebuah pemikiran akan meraih kejayaan manakal keimanan kepadanya kuat, tersedia keikhlasan dijalannya, semangat untuk memperjuangkannya semakin bertambah dan ada kesiapan untuk berkorban serta beramal dalam mewujudkannya. Sepertinya keempat rukun ini yakni iman, ikhlas,semangat dan amal merupakan karakter pemuda. Sebab sesungguhnya dasar keimanan adalah hati yang cerdas, dasar keikhlasan adalah nurani yang jernih,dasar semangat adalah perasaan yang menggelora, dan dasr amal adalah kemahuan yang kuat. Dan itu semua tidak terdapat kecuali pada diri para pemuda". -Majmuatur rasail-jilid 1

Ayuh mari sama-sama memperrbaiki jiwa ummah yang semakin tenat ini.

-Let's EMPOWERING UMMAH-